JAK VŠECHNO ZAČALO

IDEA Logo
IDEA Logo
Mezinárodní asociace trenérů potápění (International Diving Educators Association - IDEA) byla založena v roce 1952 jako součást asociace FSDA (Florida Skin Diver Association) a později se z ní stala asociace Florida Scuba Divers Association. Asociace FSDA slučovala řadu aktivních potápěčských klubů z Floridy a od roku 1952 obhajuje zájmy potápěčů. IDEA je dnes hrdá na spolupráci s FSDA v minulosti.

Výcvik učitelů potápění a jejich certifikace byla úkolem tréninkového výboru FSDA. Výbor rovněž zodpovídal za certifikaci nově vyškolených potápěčů a za dodržení standardů a postupů při jejich výcviku. Tak, jak se rozrůstal FSDA, se rozrůstal také tréninkový výbor. Řada nových učitelů potápění přišla z jiných spolkových států nebo se přestěhovala, takže Výbor se rozšířil na území celých Spojených států. V roce1978 pocházelo více učitelů mimo Floridu než z ní. Důvod je ten, že FSDA se rozšířil i na Bahamy, Kajmanské ostrovy, ostrov Aruba, Jamaiku, na Bermudské ostrovy, Antily a Barbados. Bylo na čase vymyslet nové jméno a nové logo. Byly zpracovány nové směrnice. Zrodila se nová „IDEA“.

V únoru roku 1978 odsouhlasili členové rozšíření tréninkového výboru Scuba v mezinárodní certifikační agenturu s týmiž směrnicemi starého Výboru. Oficiálně se založila Mezinárodní asociace trenérů potápění (IDEA). V roce 1979 se IDEA stal autonomním svazem a přidružil se k Asociaci Diving Equipment Manufacturers Association (DEMA).

IDEA v posledních letech silně expandovala a je zastoupena ve více než 30 zemích, včetně celých Spojených států.

RSTC Logo
RSTC Logo

V roce1987 odsouhlasila většina potápěčských svazů v USA založení „neziskové“ agentury, známé jako Recreational Scuba Training Council (RSTC). RSTC-členové celosvětově tvoří více než 85% všech potápěčů. IDEA je zakládacím členem RSTC společně s NASDS, PADI, PDIC a SSI, čímž je oprávněna provádět celosvětový výcvik potápěčů.
Universal Referral Logo
Universal Referral LogoV roce1998 byl založen Universal Referral Program ve spolupráci s organizacemi IDEA, NASDAS, NAUI, PDIC, SSI a YMCA- Scuba. V roce 2003 se IDEA stává členem RSTC- Evropa. Od roku 2005 IDEA školí potápěče podle EU-norem a obdržela Potvrzení o shodě prostřednictvím agentury PMI-Cert.


IDEA je uznávaná po celém světě, čítá řadu tréninkových center a mezinárodních sídel. V Evropě se IDEA poprvé objevila v Itálii pod jménem IDEA Itálie, kde se stala hlavní evropskou centrálou. Zrodila se IDEA Evropa. Ta zodpovídá za správu regionálních kanceláří v Itálii, ve Španělsku, Belgii, Nizozemí, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, včetně Egypta.

IDEA Evropa roste díky svému vynikajícímu výcvikovému programu od začátečníka po profesionální kurz a díky svým zavedeným standardům. V rámci Evropy obdrží zájemci o potápění knihy, e-výukovou platformu, e-knihy a videa v němčině, polštině, češtině, slovenštině, rumunštině, angličtině, italštině, francouzštině a španělštině.