Pořádá crossover kurzy a kurzy dalšího vzdělávání pro instruktory.

IDEA Assistant Instructor trainer
IDEA Assistant Instructor trainer


V kurzuAssistantInstructorTrainerbudete zasvěcen do instruktorského výcviku, do veškerých IDEA kurzů, do výukových materiálů IDEA, standardů a výcvikových směrnic.

Jako Assistant Instructor Trainerjste oprávněn samostatně provádět crossover kurzy, oživovací kurzy a kurzy dalšího vzdělávání pro instruktory.

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Další potápěčský výcvik: InstructorTrainer