Bezpečně se potápět sIDEAdo hloubky 40m!

Tento kurz má podnítit Advanced Open WaterDivera k tomu, aby byl schopen provést bezdekompresní ponory do hloubky maximálně 40 metrů. V tomto kurzu si rozšíříte Vaše znalosti o použití IDEA potápěčské tabulky, včetně dekompresní tabulky US Navy.

Pomocí vícero nástavbových ponorů se s Vaším učitelem potápění vycvičíte tak, že se budete schopni potopit do hloubky 40 m.

IDEA deep Diver
IDEA Deep Diver

Předpoklady pro tento kurz:

Advanced Open WaterDiver (RSTC/ CMAS standard)

Teoretické lekce kurzu DeepDiver zahrnují:
faktory, které ovlivňují potápěče
použití potápěčských tabulek a potápěčského počítače
nezbytná výstroj
plánování ponoru

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Další výcvik: IDEA AdvancedDeepDiver–hloubka ponoru 45m