Opravňuje Vás k výcviku potápěčů Open Water.

IDEA Open Water Instructor
IDEA Open Water Instructor
Jako instruktor IDEA Open Waterjste držitelem následujících oprávnění:
Open Water Diver, 1 Star Diver. další podle typu oprávnění (viz speciální kurzy).

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Další výcvik: IDEA Scuba Instructor