Naučte se pomoci jiným potápěčům a sobě

Výcvik jako "IDEA-Rescue-Diver" zahrnuje:
zvládání nouzových situací
zvládání stresu
První pomoc
poskytnutí První pomoci
chování při nehodě, její zvládání a management nouzových situací
IDEA Rescue Diver
IDEA Rescue Diver
Předpoklady pro kurz Rescue Diver:
Advanced Open WaterDiver (RSTC standard)
10 dalších ponorů po kurzu Advanced Open WaterDiver
kurz Dive Medicnebo adekvátní výcvik

Obsah kurzu:
4 teoretické lekce
2 bazénové jednotky
2 jednotky na volné vodě

IDEA je první potápěčskou organizací světa, která zavedla výcvik Rescue Diver.

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Další výcvik: IDEA Advanced Open WaterDiver II/ IDEA Dive Master