Jak se vyhledávají a opětovně nalézají předměty!

Tento kurz slouží k tomu, aby seAdvanced Open WaterDivernaučil provádět vyhledávací a vyprošťovací ponory v hloubce 10-20 metrů.

IDEA Search & Recovery
IDEA Search & Recovery
Předpoklady pro tento kurz jsou:
Advanced Open WaterDiver (RSTC/ CMAS standard)
Teoretický výcvik:
2 lekce teoretického výcviku


Praktický výcvik:
4 ponory
1. ponor: přirozená navigace a vyprošťování menších objektů s použitím zdvihacích vaků nebo lan
2. ponor: potápění při omezeném vidění. Použití vyhledávacích vzorů a naleznutí předmětu
3. ponor: ponor s kompasem se změnou kurzu a nalezením předmětu
4. ponor: noční ponor a vyproštění předmětu umístěného instruktorem

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Další výcvik: IDEA Advanced Search & Recovery Diver.