Pro nejmladší zájemce (8-12 let) je určen kurz Mini Sub.

IDEA Mini Sub
IDEA Mini Sub
Tento kurz se výslovně omezuje na potápění v bazénu při maximální hloubce 2-3 metrů a maximální době potápění 20 minut.

Vycvičený účastník kurzu se smí potápět pouze při doprovodu odpovídajícím způsobem vyškoleného instruktora. Účastník musí umět doplavat vzdálenost 100 metrů. Zároveň musí předložit Potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění a souhlas výchovného zmocněnce s potápěním.

Instruktor vysvětluje každému dítěti v jednoduché a srozumitelné formě výstroj, zvláštnosti při potápění a principy bezpečného potápění.

Účastník obdrží po úspěšném zakončení kurzu certifikát.

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Další výcvik: IDEA Junior Diver.