Zostań instruktorem nurkowym IDEA

IDEA oferuje ci różne poziomy kształcenia instruktorów z różnymi uprawnieniami.

IDEA Basic instructorJeśli po zakończeniu kształcenia na instruktora nurkowego nie możesz wziąć udziału w egzaminie, to otrzymasz mimo wszystko certyfikat Instruktora Basic. Ten certyfikat uprawnia cię zarówno do nauczania teorii, jak i umiejętności praktycznych w ramach kursu Open Water Diver. Podczas nurkowań na wodach otwartych towarzyszyć ci będzie instruktor IDEA.

Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO.

Następny kurs: Open Water Instructor