Jak się szuka przedmiotów i się je odnajduje – dla zaawansowanych.

IDEA Advanced Search & Recovery
Kurs Advanced Search & Recovery rozpoczyna się tam, gdzie kończy się kurs podstawowy Search & Recovery.

W tym kursie pogłębi się twoja wiedza z kursu Search & Recovery. Wyjaśnione będzie postępowanie z prawami gazów, z fizyką i fizjologią, a ty nauczysz się dalszych technik poszukiwania oraz wydobywania.

Warunki dla tego kursu:
Advanced Open Water Diver (standard RSTC/ CMAS)
Kurs podstawowy Search & Recovery
25 wpisanych do dziennika nurkowań na wodach otwartych (z czego co najmniej 5 nurkowań nocnych, albo nurkowań z ograniczoną widocznością)


Lekcje teoretyczne:
5 lekcji

Lekcje praktyczne w basenie:
Obsługa lin i wzory poszukiwawcze z nieprzezroczystą maską
Ćwiczenia ratowania życia
Lekcje praktyczne na wodach otwartych:
Check Diver
Wzory poszukiwawcze z nurtem i bez nurtu
Nawigacja podwodna z użyciem kompasu
Nurkowanie z ograniczoną widocznością
Nurkowanie nocne
Liny, węzły, światło
Obsługa sprzętu służącego do wydobywania

Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO.