Prowadź kursy crossover oraz kursy dalszego kształcenia dla instruktorów.

IDEA Assistant Trainer
IDEA Assistant Trainer


W kursie na asystenta instruktora zostaniesz wprowadzony do kursu na instruktora, jak i do wszystkich kursów IDEA, do materiałów nauczania IDEA oraz do standardów i dyrektyw dotyczących kształcenia.

Jako asystent instruktora trenera jesteś uprawniony do samodzielnego przeprowadzania kursów Cross Over, oraz kursów odświeżających wiedzę i kursów dalszego kształcenia dla instruktorów.

Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO.

Następny kurs: instruktor trener