Nurkować bezpiecznie z IDEA do głębokości 50m.

Podczas tego kursu zostaniesz zabrany bezpiecznie na maksymalną głębokość 50m. Kurs składa się z teorii i ćwiczeń praktycznych, które zawierają również dekompresję.

IDEA Deco Rec

Warunki dla tego kursu:

IDEA Dive Medic & Oxygen Provider lub porównywalny
IDEA Rescue Diver Provider lub porównywalny (standardy RSTC/ CMAS)
Deep Diver Provider lub porównywalny (standard RSTC/ CMAS)
Minimum 60 nurkowań wpisanych do dziennika, z których co najmniej 30 przeprowadzonych było na głębokości pomiędzy 30 - 40m i co najmniej 10 nurkowań na głębokości 40m.


Wymagania sprzętowe dla tego kursu:
Butla/Butle nurkowe dostosowana do głębokości
2 osobne, wysokojakościowe i niezależne od siebie pierwszy stopień i drugi stopień (wystarczająca długość węża oktopusa)
zalecane jest zabranie ze sobą drugiej butli nurkowej (co najmniej 5 litrów) z manometrem
KRW - kamizelka ratowniczo-wyrównawcza z wystarczającą siłą wyporu (minimalna pojemność 18 litrów powietrza, najlepiej jacket typu „skrzydło” ze stalowym pierścieniem w kształcie litery D do zamocowania 2 butli nurkowej
komputer nurkowy (jeśli to możliwe, ze zintegrowanym wskaźnikiem zużycia powietrza)
analogowe instrumenty (manometr, zegarek nurkowy), timer albo drugi komputer nurkowy
odpowiednia ochrona ciepła (półsuchy skafander nurkowy, albo suchy skafander nurkowy)
nóż nurkowy albo inne narzędzie do cięcia (obcążki)
tablica do pisania i ołówek (notes podwodny)
latarka nurkowa i latarka zapasowa
zapasowa maska
boja sygnalizacyjna z co najmniej 20m kowrotkiem
gwizdek lub inny akustyczny przedmiot dający sygnał.


Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO Następny kurs: IDEA Dive Master