Nurkować bezpiecznie z IDEĄ go głębokości 40m!

Kurs ten powinien umożliwić Advanced Open Water Diver wykonywać nurkowania bez konieczności wykonywania dekompresji do maksymalnej głębokości 40m. Podczas tego kursu poszerzasz swoją znajomość tabel nurkowych IDEA włącznie z tabelami dekompresyjnymi US Navy.

Dzięki wielu nurkowaniom będziesz wykształcony przez swojego instruktora nurkowego tak, aby móc bezpiecznie zanurkować do głębokości 40m.

IDEA Depp Dive

Warunki dla tego kursu:

Advanced Open Water Diver (standardy RSTC/ CMAS)

Lekcje teoretyczne kursu Deep Diver zawierają:
Czynniki wpływające na nurka
Stosowanie tabeli nurkowych i komputera nurkowego
Konfiguracja sprzętu
Planowanie nurkowania

Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO.

Następny kurs: IDEA Advanced Deep Diver - 45m