Nurkowanie z tlenem wzbogaconym o tlen.

NITROX to mieszanka gazów stworzona z tlenu i azotu, w której udział procentowy tlenu jest wyższy niż 21% (normalna wartość udziału tlenu w powietrzu). Zaletą nurkowania z NITROX jest w pierwszej lini, że poprzez wchłanianie małej ilości azotu zwiększa się czas nurkowania.

IDEA Nitrox Diver

Warunek:
Advanced Open Water Diver (standard RSTC/ CMAS)


Zawartość kursu:
Planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie nurkowań Nitrox


Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO