Kurs dla początkujących, który wykształci cię do nurkowania w towarzystwie z Dive Master’em lub z instruktorem nurkowym.

IDEA Scuba Diver
IDEA Scuba Diver










Dobra znajomość pływania to warunek tego kursu.

Kurs ten składa się z: 2 lekcji teoretycznych, 2 lekcji na basenie i 2 nurkowań na wodach otwartych.

Maksymalna dozwolona głębokość w towarzystwie Dive Master’a lub instruktora nurkowego wynosi 12 m.












IDEA Scuba Diver Brevet
IDEA Scuba Diver Brevet
Tytuł Scuba Diver uprawnia uczestnika kursu do nurkowania w towarzystwie Divemaster‘a lub asystenta instruktora.

Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO.

Kolejny kurs: IDEA Open Water Diver