Dive Medic & Oxygen Provider

Kurs dotyczący pierwszej pomocy dla nurków oraz osób towarzyszącym nurkom.

Kurs ten oferuje osobom nurkującym, jak i osobom nie nurkującym wgląd w natychmiastowe kroki podczas wypadku nurkowego i jest skierowany także dla osób towarzyszącym nurkom, które są zainteresowane np. umieć udzielić pierwszej pomocy partnerowi w razie potrzeby.

IDEA Dive MedicW części praktycznej trenowane są ćwiczenia dotyczące opatrywania ran, chwyt Rauteka, pozycja boczna oraz cały przebieg resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

IDEA Dive Medic & Oxygen Provider brevetPodawanie tlenu nurkowi, który uległ wypadkowi wymaga ukończenia szczególnego kursu!

Do zakresu kursu IDEA Dive Medic zalicza się również stosowanie czystego tlenu, w jaki sposób będzie on potrzebny podczas wypadków nurkowych.


IDEA Diver Brevet
Po ukończeniu kursu IDEA Dive Medic & Oxygen Provider jesteś wykształcony nie tylko do udzielania pierwszej pomocy, lecz również do stosowania tlenu podczas wypadków nurkowych.

Kursy nurkowe IDEA posiadają certyfikat ISO.