Vyznamenání jako symbol zkušenosti, loyality a důvěry.

IDEA Course Director
IDEA Course Director

IDEA Course Director Ocenění jako IDEA Course Directorpropůjčuje prezident IDEA Evropa.


To znamená, že CourseDirector není stupeň výcviku nebo brevetace. CourseDirector je oceněním za zkušenost, loyalitu a důvěru ze strany IDEA Evropa.

CourseDirectorvede zkoušky kandidátů na instruktora společně s InstructorTrainer, který vede instruktorský kurz.

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.