Výcvik První pomoci pro potápěče a pro doprovod při potápění.

Tento kurz nabízí potápějícím se a nepotápějícím se osobám vhled do poskytnutí První pomoci v případě nehody při potápění, a je tím pádem zajímavý i pro osoby doprovázející potápěče, které by například mohly partnerovi v nouzi poskytnout První pomoc.

IDEA Dive Medic
IDEA Dive Medic


V praktické části se trénují cvičení k ošetření ran, záchranné hmaty, stabilní poloha na boku a celkový průběh resuscitace srdce a plic.


IDEA Dive Medic & Oxygen provider
IDEA Dive Medic & Oxygen providerPodávání kyslíku pro zraněného potápěče vyžaduje zvláštní výcvik!
K obsahu kurzu IDEA Dive Medic patří také použití čistého kyslíku tak, jak je zapotřebí při nehodách při potápění.
IDEA Dive Medic Brevet
IDEA Dive Medic Brevet
S kurzem IDEA Dive Medic & Oxygen Provider budete proškoleni nejenom do První pomoci, nýbrž i do použití kyslíku při nehodách při potápění.

IDEA kurzy jsou certifikovány podle ISO.