Jak se vyhledávají a opětovně nalézají předměty pro pokročilé.

Kurz Advanced Search & Recovery navazuje tam, kde končí základní kurz Search&Recovery;.
V tomto kurzu si rozšiřujete vědomosti z kurzuSearch&Recovery;. Budou Vám vysvětleny zákony o plynech, fyzice a fyziologii. Naučíte se specializovaným technikám hledání a vyprošťování.
IDEA Advanced Serach & Recovery
IDEA Advanced Serach & Recovery
Předpoklady pro tento kurz jsou:
Advanced Open WaterDiver (RSTC/ CMAS standard)
Základní kurz Search & Recovery
25 realizovaných ponorů v otevřené vodě (z toho minimálně 5 nočních ponorů nebo ponorů při zmenšené viditelnosti)
Teoretický výcvik:
5 lekcí

Praktický výcvik v bazénu:
manipulace se šňůrkami a vyhledávací vzory s neprůhlednou maskou
cvičení záchrany života

Praktický výcvik v otevřené vodě:
Check Diver
vyhledávací vzory s prouděním a bez něj
UW navigace s kompasem
potápění při omezené viditelnosti
noční potápění
šňůry, uzly, světlo
manipulace s vyprošťovací výstrojí

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.