Úvodní kurz, který Vás vycvičí pro potápění v doprovodu Dive Mastera nebo učitele potápění.
IDEA Basic Diver
IDEA Basic DiverPředpokladem pro tento kurz jsou dobré plavecké dovednosti.

Kurz se skládá ze:<br /> 2 teoretických lekcí
2 bazénových lekcí a z
2 ponorů na otevřené vodě.

Maximálně dovolená hloubka ponoru činí v doprovodu Dive Mastera nebo učitele potápění 12 m.

IDEA Basic Diver Brevet
IDEA Basic Diver Brevet
Kurz ScubaDiveropravňuje účastníka kurzu k potápění v doprovodu Divemastera nebo asistentského instruktora.

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.

Dalšívýcvik: IDEA Open WaterDiver