Pro mladší zájemce od 12.let je určen kurz Junior Diver.

IDEA Juinor diver
IDEA Juinor diver

Maximální hloubka ponoru činí 10 metrů, maximální délka potápění 30 minut při maximálně jednom ponoru denně. Potápí se v bazénu.

Vycvičený Junior Diverse smí potápět pouze v doprovodu Dive Mastera nebo speciálně vycvičeného výchovného zmocněnce. Výchovný zmocněnec musí být minimálně držitelem OWD brevetua musí mít předchozí zkušenosti s doprovodem dětí.

V 15.letech se zájemci mohou vyškolit v Open WaterDiver. Pokud je získané osvědčení o kurzu starší než jeden rok, doporučuje se oživovací kurz a vyžaduje se opětovná zkouška teorie.

Potápěčské kurzy IDEA jsou certifikovány podle ISO.